مطالب مربوط به بخش جغرافیا
   
 اختلاف ساعت ایران با سایر کشور های جهان

جدول زیر بر اساس ساعت رسمی ایران (یعنی شش ماهه دوم سال) تنظیم شده است؛ بنابر این در شش ماهه اول سال یک ساعت به اعداد جدول زیر افزوده می شود ؛ مثلا اختلاف ساعت کشور ژاپن با ایران 5/5+ است ؛ یعنی برای تعیین ساعت ژاپن در ایران باید به ساعت محلی ایران عدد5/5 اضافه شود             ادامه مطلب

 
 عنوان

مطالب

 
 
 

خانه   بازی