Warning: include(../store/dbcon_config.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ettehadg/domains/ettehadgame.ir/public_html/mataleb/darsi_08.php on line 119

Warning: include(../store/dbcon_config.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ettehadg/domains/ettehadgame.ir/public_html/mataleb/darsi_08.php on line 119

Warning: include(): Failed opening '../store/dbcon_config.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php74/lib/php') in /home/ettehadg/domains/ettehadgame.ir/public_html/mataleb/darsi_08.php on line 119
 
         
 
 
 
 
 
   بخش مطالب >> درسی،کمک درسی و حل تمرینات >> پایه هشتم
 
   مطالب پایه هشتم 
فعالیت در منزل صفحه 126 تفکر و سبک زندگی هشتم

تصویر زیر را به دقّت مشاهده کنید و به پرسش ها پاسخ دهید. برداشت شما از این نقاشی چیست. به نظر شما هریک از عناصر به کار رفته در این نقاشی نماد چه هستند و چه مفهومی را القا می کنند. به نظر شما مهم ترین عنصر این تابلو چیست. برای این تابلو یک نام پیشنهاد کنید.             ادامه مطلب

فعالیت در منزل صفحه 135 تفکر و سبک زندگی هشتم

با نظرسنجی از پنج نفر از اعضای خانواده و اطرافیان، راه های ایجاد یک مدرسه شاد را بررسی و خلاصه نظرات آنها را در کلاس مطرح کنید.             ادامه مطلب

فعالیت در منزل صفحه 143تفکر و سبک زندگی هشتم

والدین شما برای کاهش عصبانیت یکدیگر چه کاری انجام می دهند. دربارهٔ پیامد عصبانیت شدید یک خاطرهٔ کوتاه بنویسید             ادامه مطلب

فعالیت در منزل صفحه 150 تفکر و سبک زندگی هشتم

با مراجعه به تجربیات خود و اعضای خانواده درباره شیوه هایی که افراد برای کاهش افسردگی و دستیابی به شادی به کار می برند، تحقیق کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.             ادامه مطلب

فعالیت در منزل صفحه 159 تفکر و سبک زندگی هشتم

در مورد راه های شاد نگه داشتن سالمندان خانواده خود تحقیق کنید با سالمندان صحبت کنیم سالمندان را در آغوش بکشیم در فعالیت های خود سالمندان را شریک کنیم               ادامه مطلب

فعالیت در منزل صفحه 155 تفکر و سبک زندگی هشتم

یک خانواده چگونه می تواند از هدردادن پول خود جلوگیری کند یک خانواده چگونه می تواند درآمد خود را به روش سالم              ادامه مطلب

فعالیت در منزل صفحه 163 تفکر و سبک زندگی هشتم

فعالیت در منزل صفحه 163 تفکر و سبک زندگی هشتم فواید احترام گذاشتن به دیگران چند داستان کوتاه درباره نتایج بی احترامی به دیگران فواید احترام بخشش خداوند ارزش و عظمت               ادامه مطلب

 فعالیت در منزل صفحه 183 تفکر و سبک زندگی هشتم آداب سفر

با مراجعه به اینترنت در زمینه آداب سفر تحقیق کنید.هر کاری در زندگی آدابی دارد و سفر کردن هم مانند سایر کارها آدابی دارد که با آنها آشنا می شویم             ادامه مطلب

 نتیجه بدحجابی و نگاه به نامحرم پایه هشتم

نتیجه بدحجابی و نگاه به نامحرم پایه هشتم پیامد روانی و پیامدهای خانوادگی و اجتماعی              ادامه مطلب

 اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 7 علوم هشتم

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 7 علوم هشتم مواد سازنده مخلوط های قهوه ، روغن زیتون ، شامپو ، صابون و ترکیبات              ادامه مطلب

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 33 علوم هشتم

درباره یاخته های پشتیبان در بافت عصبی از منابع معتبر،اطلاعاتی را جمع آوری ، و نتایج را در کلاس ارائه کنید.یاخته های پشتیبان در بافت عصبی: بافت عصبی که یکی از مهمترین بافتها در میان مهره داران می باشد, متشکل از مجموعه ای از سلول های عصبی است که به هر سلول عصبی یک نورون گفته می شود              ادامه مطلب

چند سوال معلم از بخش فلزات کار و فناوری هشتم

چند سوال معلم از بخش فلزات کار فناوری هشتم.به نظر شما در صنعت برق از چه فلزی بیشتر استفاده می کنند.چکش خوار بودن فلزات به چه معنی است. پنج فلز صنعتی را نام ببرید و برای هر کدام یک کاربرد بنویسید. بدنه هواپیما از چه فلزی ساخته می شود               ادامه مطلب

انشا در مورد تابوت غنی و فقیر نگارش هشتم

هر ثروتمندی، خوشبخت و هر فقیری بدبخت نیست؛ بلکه سعادت و خوشبختی در درون و روان انسان است، نه در خارج آن، اما رسانه ها و قول مشهور مردم بر این تاکید دارند که سعادت با ثروت بدست می آید و هر کس ثروتمند باشد              ادامه مطلب

به نظر شما چرا برخی از افراد ناآگاه به سمت اعتیاد کشیده شده اند درس تفکر و سبک زندگی پایه هشتم

علل فردي: بسياري از روان شناسان علل رفتارهاي انحرافي را بر حسب نقص شخصيت فرد كجرو توجيه مي كنند و بر اين باورند كه برخي از گونه هاي شخصيت، بيشتر از گونه هاي ديگر، گرايش به تبهكاري و ارتكاب جرم دارند             ادامه مطلب

طرح پژوهش صفحه 22 تفکر و سبک زندگی هشتم

طرح پژوهش صفحه 22 تفکر و سبک زندگی با سه موضوع : احیا دریاچه ارومیه ، بررسی تاریخ ایران : درمان بیماران سرطانی              ادامه مطلب

 
 
 
 

خانه   بازی   نقشه سایت