پاورپوینت درستکاری اخلاق حرفه ای دوازدهم پودمان3 (شایستگی)

پاورپوینت درستکاری آماده دریافت است فقط  فایل را دانلود کرده نام خود را می نویسید و پرینت می کنید. به همین راحتی.

نام نویسنده: . . . . . . . . . . . . . . . . نام استاد: . . . . . . کلاس: . . . . . .

ردیف نوع فایل تعداد صفحات اندازه فایل فرمت فایل دانلود دانلود کنید

لینک دانلود
1 POWER POINT

فایلها ویرایش شده و آماده پرینت است فقط نام خود را بنویسید.
  
15 130 KB ZIP

 

ردیف

عنوان

شماره صفحه

1

مقدمه

4

2

درستکاری

5

3

علت و دلایل درستکاری نکردن

6

4

آغاز درستکاری

7

5

درستکاری مفید

8

6

اثربخشی

9

7

اثربخشی و درستکاری مفید

10

8

تشویق به درستکاری از منظر قرآن و روایات

11

9

توجه فوق العاده قرآن به درستکاری و تشویق به آن

13

10

قوانین مربوط به درستکاری

14

11

میزان احکام برای عدم انجام درستکاری

15

مقدمه

      صداقت و راستی از خصوصیات عالی اخلاق انسانی است كه در آموزه های اسلامی از زمینه های اساسی ارجمندی و نیك بختی انسان شناخته شده است.

      درستکاري، مثل پي ساختمان است. ما چنانچه بخواهيم شخصيتمان ساختمان محکم و قابل اعتمادي داشته باشد، درستکاري برايمان اساسي مي شود. اما درستکاري از چيزهاي کوچک شروع مي شود. ما گاهي در زند گي روزمره مان کارهاي نادرستي مي کنيم و فکر مي کنيم اشکالي ندارد. اما پايبندي به اصول اخلاقي ربطي به کوچکي يا بزرگي کار ندارد. دروغ، دروغ است چه دروغ کوچک مصلحتي باشد چه دروغ بزرگ. دزدي، دزدي است چه يک تومان چه يک ميليون تومان. وقتي مي گويند: تخم مرغ دزد شتر دزد مي شود به همين حقيقت اشاره مي کنند. کج روي هميشه از چيزهاي کوچک شروع مي شود، و به تدريج بزرگ و بزرگ تر مي شود تا اين که ما را به وادي غريب و ناآشنايي مي رساند که سرگردان و حيران نمي دانيم چطور و چرا به آن جا رسيد يم.

 

درستکاری

      درستکاري يعني انجام داد ن کار درست. کار درست چيست؟ کاري است که به ما و ديگران خد مت مي کند؛ يا کاري است که به ما و ديگران صدمه نمي زند.

      بيشتر ما وقتي کار نادرستي مي کنيم در دلمان اين را احساس مي کنيم و احساس ناراحتي مي کنيم، اما با مغزمان ده ها دليل مي آوريم تا کارمان را توجيه کنيم و به خود مان “ثابت”کنيم که اشکالي ندارد، و به اين ترتيب مشکل را سريع “حل”مي کنيم و “پيش”مي رويم.

      اما با عد م درستکاري هيچ چيزي حل نمي شود و در نهايت هيچ پيشرفتي صورت نمي گيرد. برعکس، از آن جا که ارکان شخصيت سالم بر درستکاري استوار است، با هر عمل کوچک نادرستي که انجام مي د هيم ترک کوچکي در ساختمان شخصيتمان ايجاد مي شود. به مرور زمان اين ترک هاي کوچک به هم مي پيوندند و شکاف بزرگي ايجاد مي کنند که جلوي پيشرويمان را مي گيرد و در نهايت باعث سقوط مان مي شود.

      واقعيت اين است که بدون درستکاري، هيچ موفقيت حقيقي اي در کار نيست. شايد چند صباحي بتوانيم با ناديده گرفتن اين قانون طلايي کارمان را جلو ببريم اما در نهايت به بن بست مي رسيم و براي هزارمين بار به ما ثابت مي شود که بار کج به منزل نمي رسد.

      حفظ درستکاري مستلزم توجه مدام و هشياري هميشگي است. مد ير شرکت موفقي گفته:”من هميشه سعي کرده ام با اين قاعده ساده زند گي کنم که: کاري نکن که اگر خبرش را فردا در روزنامه ها خواندي ناراحت شوي.”اين معيار خوبي براي همه ماست تا به آن پايبند بمانيم. اما درستکاري حقيقي از اين فراتر مي رود. درستکاري حقيقي دروني است، يعني حتي اگر روزنامه اي نباشد که خبري را چاپ کند، و پليسي نباشد که قانون را اجرا کند، و اصلا کسي نباشد که قانون را اجرا کند، و اصلا کسي نباشد که ما موقع کارهايمان ببيند، باز هم درستکار مي مانيم.

 

علت و دلایل درستکاری نکردن

      بسياري از ما آد م ها وقتي کار نادرستي مي کنيم علتش اين نيست که آدم بدي هستيم بلکه علتش چند تصور اشتباه و ديد کوتاه ماست:

      1- ما تصور مي کنيم کارمان به کسي صد مه نمي زند، در حالي که مي زند-اول به خودمان بعد به ديگران.

      2- تصور مي کنيم کسي نمي بيند، در حالي که مي بيند-اول خدا، بعد هم البته ديگران.

      3- با ديد کوتاه مان فکر مي کنيم فعلا مشکلمان را حل کرده ايم، در حالي که در بلند مدت مشکلات بزرگ تري براي خود مان خلق مي کنيم.

      گاهي هم به اين علت اصل درستکاري را زير پا مي گذاريم که تصور مي کنيم مي توانيم در شرايط مختلف به روش هاي مختلفي عمل کنيم. جايي خواند م که ناخداي کشتي بزرگي درتاريکي شب نوري ديد که ظاهرا متعلق به کشتي ديگري در سمت مقابل بود. ناخدا پيام فرستاد که “لطفا تغيير مسير د هيد” بلافاصله پيام آمد که “شما تغيير مسير بد هيد” ناخدا دوباره پيام فرستاد که “تغيير مسير بد هيد “باز پيام آمد که “شما تغيير مسير بد هيد “اين بار ناخدا با عصبانيت پيغام داد که “من ناخداي کشتي بزرگ هستم و مي گويم فروا تغيير مسير بد هيد” پيام آمد که “من فانوس دريايي هستم”.آري، اصول مثل فانوس دريايي هستند. آنها تکان نمي خورند. ما نمي توانيم آنها را بشکنيم، مگر اين که اول خود مان را بشکنيم. وقتي قوانين ابدي معنوي را زيرپا مي گذاريم، خود مان له مي شويم.

 

آغاز درستکاری

      درستکاري با تصميم آگاهانه آغاز مي شود. ما هر روز و هر لحظه با اين انتخاب مواجهيم که راه راست را انتخاب کنيم يا راه نادرست را.راه موفقيت همان راه باريک درست در دو راهي جاده است. هر روز ده ها راه پيش روي ما قرار مي گيرد که برخي از آنها آکند ه از دام هاي سمي خوش ظاهر و پرزرق و برق است. ما تنها با هشياري ناشي از پايبندي عميق دروني به درستکاري، مي توانيم از افتاد ن در اين دام ها اجتناب کنيم.

      نادرستي، درهاي امکانات و فرصت ها را به روي ما مي بندد و روز به روز محدود ترمان مي کند. درستکاري درهاي موفقيت مدام و حقيقي را به روي ما باز مي کند. نام د يگر درستکاري، آزادي است.

 

درستکاری مفید

      کمترین زمان یا انرژی مصرفی برای بیشترین کاری که انجام شده است. سطح افزایش درستکاری مستقیماً بهدست مدیران سپرده شده است. افزایش درستکاری مفید موجب ارتقا بهروری و کمک موثر درنیل به اهداف سازمانی خواهد شد.

 

      واژه درستکاری مفید ، مفهوم محدودتری دارد و در رابطه با کارهای درون سازمانی مورد استفاده قرار میگیرد. درستکاری مفید سازمان عبارت است از مقدار منابعی که برای تولید یک واحد محصول به مصرف رسیده است و میتوان آنرا برحسب نسبت مصرف به محصول محاسبه کرد. اگر سازمانی بتواند در مقایسه با سازمان دیگر با صرف مقدار کمتری از منابع به هدف مشخص برسد، میگویند که کارایی بیشتری دارد. بهعبارت دیگر کارایی بهمعنای کمترین زمان یا انرژی مصرفی برای بیشترین کار انجام شده است. یا در واقع نسبت مقدار کاری که انجام می شود به مقدار کاری که باید انجام می گیرد.

اثربخشی

      منظور از اثربخشی درواقع بررسی میزان موثربودن اقدامات انجام شده برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده است.

 

      به عبارتی ساده تر در یک مطالعه اثربخشی، میزان تحقق اهداف اندازه گیری می شود. اما به نظر می رسد برای تعریف مفهوم اثربخشی میبایست گامی فراتر نهاد، به این معنا که اثربخشی هنگامی در یک دوره آموزش حاصل خواهد شد که اولا نیازهای آموزشی به روشنی تشخیص داده شود. ثانیا برنامه مناسبی برای برطرف ساختن نیازها طراحی شود. ثالثا برنامه طراحی شده به درستی اجرا گردد و رابعا ارزیابی مناسبی از فرایند آموزش و درنهایت دستیابی به اهداف انجام شود.

اثربخشی و درستکاری مفید

      اثربخشی سازمان عبارت است از درجه یا میزانی که سازمان به هدفهای موردنظر خود نائل میآید. اثربخشی یک مفهوم کلی دارد. بهبیان سادهتر اثربخشی را میتوان "انجام کارهای درست" نامید.

 

      اثر بخشی عبارت است از درجه و میزان نیل به اهداف تعیین شده.

 

      به بیان دیگر اثربخشی نشان می دهد که با چه میزان از تلاش انجام شده، نتایج مورد نظر حاصل شده است. در حالیکه نحوه استفاده و بهره برداری از منابع برای نیل به نتایج، مربوط به کارآیی می شود.

 

      پیتر دراکر معتقد است اثربخشی یعنی انجام دادن کارهای درست. از نگاه دراکر اثربخشی کلید موفقیت سازمان محســــوب می شود.

 

      بهره وری =  درستکاری مفید * اثربخشی

تشویق به درستکاری از منظر قرآن و روایات

      تشویق به درستکاری به عنوان عامل مهمی در رشد معنوی و تربیتی و سلامت فکری و معیشتی انسان، موضوعی است که قرآن کریم در آیات متعددی انسان رابه آن دعوت و توصیه نموده است. در قرآن کریم حدود 400 آیه در تشویق به کارو درستکاری و بیان ارزش و اهمیت و آثار و برکات (درستکاری) وارد شده است. درقرآن کریم از کلمات مترادف و هم معنی با کار و تلاش و مشاغل انبیاء و توصیه ها و تشویق های آنان به کار و تلاش یاد شده است. قرآن کریم با ایجاد شناخت از طریق عقل، قلب و قوای حسی و با تحریک میل و انگیزه و جهت دهی غرائز، انفعالات، عواطف و احساسات و توجه دهی به قدرت و حرکت گیری به برکت استعانت از قوه و قدرت الهی زمینه را برای شکل گیری کار و تلاش در صحنه عمل برای انسان فراهم آورده است و بر شأن این موجود مختار و انتخاب گر برای کارهائی که کمال و تعالی او را فراهم آورد با تعلیم و تربیت، با کار آفرینی و توصیه به کسب تخصص در حرفه و کار افزوده است.

تشویق به درستکاری از منظر قرآن

      تعدادی از آیات به مشاغل پیامبران بزرگوار الهی پرداخته که آنها در کنار رسالت مندی و هدایت گری برای جامعه اسلامی اشتغال به کار و فعالیت داشته تا هم معاش خویش را تأمین نمایند و هم دیگران را در این مسیر تشویق به درتکاری کنند به همین جهت به مشاغل برخی از آنان اشاره می شود. براساس برخی از آیات از جمله سوره هود آیه 37، سوره قصص آیه 27، سوره انبیاء 80 و. . . شغل حضرت نوح علیه السّلام را نجاری و شغل حضرت شعیب علیه السّلام را دامداری و کارگری و شغل حضرت موسی علیه السّلام را شبانی و کارگری و شغل حضرت داود را زره سازی و آهنگری و شغل حضرت آدم علیه السلام را کشاورزی و شغل حضرت ابراهیم علیه السّلام را کشاورزی و دامداری، شغل حضرت ادریس علیه السّلام خیاطی و حضرت یعقوب و ایوب به زراعت و دامداری وشغل حضرت هود و صالح تجارت و حضرت سلیمان حصیربافی و حضرت عیسی صیادی و نجاری و حضرت محمد صلّی اللّه علیه و اله تجارت و صیادی و شبانی بوده است. قرآن کریم در آیات ذیل انسان را تشویق و ترغیب به درستکاری نموده است. «إنّ سعیکم لشتّی» (لیل4) که سعی و تلاش شما مختلف است. . . «و من أراد الآخرة و سعی لها سعیها و هو مؤمن. . . » (اسراء19) و آن کسی که سرای آخرت را بطلبد و سعی و کوشش خود را برای آن انجام دهد، در حالیکه ایمان داشته باشد، سعی و تلاش او از سوی خدا پاداش داده خواهد شد.  «و ان لیس للانسان الا ما سعی» (نجم39) و اینکه برای انسان جز سعی و کوشش او نیست و سعیش بزودی دیده می شود او به نتیجه اش می رسد. سپس به او جزای کافی داده خواهد شد.  «کل نفس بما کسبت رهینه. . .»هر کس در گرو اعمال خویش است «یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. .»روزی که هر کس اعمال نیکی را انجام داده حاضر می بیند. «و ما التنهم من عملهم من شیء». . . و از عمل آنها چیزی نمی کاهیم و هرکس در گرو اعمال خویش است.

توجه فوق العاده قرآن به درستکاری و تشویق به آن

      در آموزه های قرآنی و روائی، درستکاری در ردیف عبادت آمده است. تا آنجا که فضیلت کسی که برای روزی خود تلاش می کند، برتر و بالاتر از عابد بی کارشناخته شده است و در مقابل، تنبلی و بی کاری مظهر نقص، پوچی و ابتذال معرفی شده است. امام صادق علیه السلام، به یکی از دوستانش به نام معاذ که کار نمی کرد، فرمود: «آیا از کار کردن و داد و ستد کناره گیری کرده ای یا نمی توانی کار کنی؟»گفت: از کار کردن ناتوان نیستم، ولی ثروت زیادی در اختیار دارم که تا پایان عمر، مرا از کار کردن بی نیاز می سازد. حضرت فرمود: «کار را ترک مکن؛ زیرا ترک کار، عقل را زایل می گرداند».

قوانین مربوط به درستکاری

      براساس قوانین کشور هر شخص در هر سمتی که باشد اید کار را به درستی و با نرخ درست به پایان برساند. قوانین سفت و سختی در مورد درستکاری وجود دارد. بر این اساس هر شخص مسئول و شریک جرم در جرایم و اتفاقاتی است که در اثر کار نادرست او بوجود بیاید. اگر این اتفاق در آینده و به مرور زمان رخ بدهد بازهم مجرم کسی است که کار را به درستی انجام نداده است.

میزان احکام برای عدم انجام درستکاری

      در صورتی که کار انجام شده موجب ضرر مادی شود : مسبب محکوم به پرداخت ضرر مالی با نرخ روز خواهد شدو احتمال پلمپ موقتی وجود دارد.

      در صورتی که کار انجام شده موجب قطع عضو شود: مسبب علاوه بر پرداخت دیه مربوط به اعزای بدن به حبس از یک تا 10 سال ، کسب رضایت شاکی ولغو پروانه فعالیت محکوم خواهد شد.

      در صورتی که کارانجام شده موجب قتل شود: مسبب علاوه بر پرداخت دیه به حبس از یک تا 20سال ، کسب رضایت شاکیو لغو پروانه فعالیت  محکوم خواهد شد.

 

 

 

 
 

خانه   بازی