کار غیرکلاسی صفحه 22 شکل 17 رسم قلاب کار و فناوری نهم

شکل 17-2 (قلاب) را با رایانه ترسیم و آن را اندازه گذاری کنید.

کار کلاسی صفحه 22 شکل17-2 قلاب کار و فناوری نهم بصورت رایگان آماده دریافت است فقط دانلود کرده و استفاده کنید.

ردیف نوع فایلها تعداد صفحات اندازه فایل فرمت فایل دانلود دانلود کنید

لینک دانلود
1 EdrawMax
dwg
word

فایلها ویرایش شده و آماده پرینت است فقط نام خود را بنویسید.
  
1 30 KB ZIP

شکل 17-2 (قلاب) را با رایانه ترسیم و آن را اندازه گذاری کنید.

1 خط 32

2 دایره ها

راست

چپ

 

5

 

10

5

 

20

 

3

اورتو خاموش

خط انتخاب snaptan

4 دایره

راست

چپ

 

27

 

37

 

5 دایره  گزینه سوم

راست

چپ

3

3

 

 

 

 

 

 

 
 

خانه   بازی