شبکه اتحاد گیم نت ها رده بندی بین بازیکنان


ورود گیم نت ها ورود گیم نت ها
عضویت گیم نت ها عضویت گیم نت ها
لیست گیم نت ها لیست گیم نت ها
بهترین بازیکنان کانتر بهترین بازیکنان کانتر
بهترین بازیکنان pes بهترین بازیکنان pes
فرم ثبت امتیازات کانتر فرم ثبت امتیازات pes      

این بخش برای گیم نت ها طراحی شده است. با ثبت نام در این بخش می توانید امتیازات بازیکنان را ثبت کنید. تا رده بندی آنها در سطح کشور، استان، شهر و گیم نت مشخص شود. و در نتیجه ترغیب شوند و بیشتر بازی کنند.

در این سایت امتیازات بازیکنان مختلف توسط گیم نت ها ثبت و نفرات برتر مشخص می شود. همچنین بازیکنان برتر هر استان، شهر و گیم نت مشخص و رده بندی می شوند.

 
 انواع داده ها در زبان c
این مطلب در مورد داده های موجود در زبان سی است. در این مطلب نوع داده، اندازه داده و بازه قابل قبول هر نوع مشخص شده است. ادامه مطلب
 داستان شاگرد بزاز
این مطلب درمورد محمدبن سیرین و زن هوس باز است که محمدبن سیرین در خانه زن هوس باز گرفتار می شود و ناگهان فکری به ذهنش می رسد. ادامه مطلب
 داستان افطاری از پیامبر
این مطلب درمورد انس بن مالک و رسول خدا و ماجرای نبود افطاری است. ادامه مطلب
 داستان شکایت از روزگار
این مطلب درمورد مفضل بین قیس است که به خاطر فقر و تنگدستی در محضر امام صادق شکایت می کند.ادامه مطلب
 داستان قرق حمام امام صادق
این مطلب درمورد امام صادق (ع) است که به حمام می رود. ادامه مطلب
 داستان تصمیم ناگهانی کاروانچی
این مطلب درمورد صفوانی است که کاروان شتر را یکجا می فروشد و این مسئله شک هارون را به دنبال دارد.ادامه مطلب
 داستان پول با برکت
این مطلب درمورد حضرت علی (ع) است که از طرف پیامبر مامور می شود پیراهنی برای پیامبر بخرد. ادامه مطلب
 داستان یک اندرز از پیامبر
تا آخر هیچیک از شاگردان نتوانست به سوالی که معلم عالیقدر طرح کرده بود. ادامه مطلب
 امتحان هوش پیامبر
تا آخر هیچیک از شاگردان نتوانست به سوالی که معلم عالیقدر طرح کرده بود. ادامه مطلب
 داستان مهمان قاضی
مردی به عنوان یک مهمان عادی، بر علی(ع) وارد شد. روزها در خانه آن حضرت مهمان. ادامه مطلب
فعالیت در منزل صفحه 150 تفکر و سبک زندگی هشتم
با مراجعه به تجربیات اعضای خانواده درباره شیوه هایی که افراد برای کاهش افسردگی و دستیابی به شادی. ادامه مطلب