43
 
 لینک های اصلی
عضویت گیم نت ها
ورود گیم نت ها
بهترین بازیکنان کانتر
بهترین بازیکنان pes
لیست گیم نت ها
فرم ثبت امتیازات کانتر
فرم ثبت امتیازات pes
 مطالب و مقالات
اجتماعی و جامعه
اداری و مدیریت
اطلاعات عمومی
اقتصاد، پول و بانک ها
پزشکی سلامت
تاریخی
جغرافیا
درسی و کمک درسی
رایانه و نرم افزار
زبان و ادبیات
گیاه شناسی و کشاورزی
مذهبی و دینی
 

شبکه اتحاد بازی ها و خدمات


ورود گیم نت ها ورود گیم نت ها
عضویت گیم نت ها عضویت گیم نت ها
لیست گیم نت ها لیست گیم نت ها
بهترین بازیکنان کانتر بهترین بازیکنان کانتر
بهترین بازیکنان pes بهترین بازیکنان pes
فرم ثبت امتیازات کانتر فرم ثبت امتیازات pes      

این بخش برای گیم نت ها طراحی شده است. با ثبت نام در این بخش می توانید امتیازات بازیکنان را ثبت کنید. تا رده بندی آنها در سطح کشور، استان، شهر و گیم نت مشخص شود. و در نتیجه ترغیب شوند و بیشتر بازی کنند.

در این سایت امتیازات بازیکنان مختلف توسط گیم نت ها ثبت و نفرات برتر مشخص می شود. همچنین بازیکنان برتر هر استان، شهر و گیم نت مشخص و رده بندی می شوند.

 
 داستان شاه عباس و مریم
این مطلب در مورد شاه عباس صفوی و مریم است. خداوند آنچنان رقم می زند که شاه عباس لباس های حمام مریم را برای او حمل می کند. ادامه مطلب
 حرکت امام حسین از مدینه به سوی مکه
این مطلب در مورد حرکت امام حسین (ع) از مدینه به سوی مکه، وداع امام حسین با برادر (محمد بن حنفیه) و دیدار بین راه با عبدالله مطیع است.ادامه مطلب
 حضور امام حسین در دارالاماره
این مطلب در مورد حضور امام حسین (ع) در دارالاماره مدینه است که امام حسین (ع) در دارالاماره مدینه در مقابل ولید(حاکم مدینه) حاضر می شود و ولید خواستار بیعت امام حسین با یزید می شود.ادامه مطلب
 داستان مهمانان علی
این مطلب در مورد احترام به مهمان و مهمان داری است. در این مطلب رفتار حضرت علی(ع) و فرزندش(محمد حنفیه) با مهمانان توسط امام عسگری نقل می شود.ادامه مطلب
 داستان شتر دوانی
این مطلب در مورد مسابقات شتر دوانی و شتر پیامبر(ص) است.ادامه مطلب
 داستان شاه و حکیم
این مطلب در مورد سفر ناصرالدین شاه به خراسان و دیدار وی با حاج ملا هادی سبزواری است که موجب بهت و حیرت ناصرالدین شاه می شود.ادامه مطلب
 داستان اسکندر و دیوژن
این مطلب در مورد اسکندر و دیوژن حکیم معروف یونانی است که قناعت بی نیازی و خوشبختی حکیم یونانی را نشان می دهد.ادامه مطلب
 داستان گره گشایی
این مطلب در مورد امام صادق (ع) و حل مشکل مردم است.ادامه مطلب
 داستان ستاره شناس
این مطلب در مورد علی(ع) و ستاره شناس دروغگو است. که ستاره شناس دروغگو ادعای غیبگویی و آگاهی از غیب دارد و حضرت علی (ع) اثبات می کند که ادعای او دروغ است.ادامه مطلب